Monday, November 17, 2008

Irish Hockey Trophy Third Round Draw

Men’s Irish Hockey Trophy
December 13th
South Antrim v North Down
Antrim v Kilkeel
Suttonians v Catholic Institute
NICS v UCC

ESB Women’s Irish Hockey Trophy
December 13th
Ulster Elks v Carrickfergus
Ballymena v Muckross
Newbridge v Priorians
Cookstown v Wexford
Genesis v Dromore
Ashton v QUB
Three Rock L v Bandon
Waterford v Catholic Institute

No comments: